Litteraturarkiv BLF

Litteraturarkiv Bedömning för lärande

Vi har gjort en sammanställning med ett länkarkiv till material från Skolverket, litteraturförteckning samt artiklar och forskningsöversikter inom betyg och bedömning i allmänhet med formativ bedömning i synnerhet. Här hittar ni en sammanställning med länkar över publikationer, stödmaterial och allmänna råd från Skolverket. Nedan presenteras även en litteraturförteckning, artiklar och en rad forskningsartiklar som vi kan rekommendera för dig som vill fördjupa inom formativ bedömning.

Skolverket

Litteratur

 • Diaz Patrizia (2014) Arbeta formativt med digitala verktyg
 • Hattie John (2009) Visible learning
 • Hattie John, (2012) Synligt lärande för lärare
 • Israelsson Marie, Jönsson Anders, Grettve Annete (2013) Att bedöma och sätta betyg
 • Jönsson Anders (2010) Lärande bedömning
 • Lundahl Christian (2013) Bedömning för lärande
 • Lundahl & Folke-Fichtelius (2010) Bedömning i och av skolan
 • Nottingham James (2013) Utmanande undervisning
 • SKL (2011), Jan Håkansson Synligt lärande
 • Timperley Helen (2013) Det professionella lärandets inneboende kraft
 • Wiliam Dylan (2013) Att följa lärande  formativ bedömning i praktiken,
 • Wallberg Helena (2013) Formativ bedömning i praktiken

Artiklar och forskningsöversikter